Menü

Links

Preise

Hauptsaison
Nebensaison
Winterpreise
geschlossen
MDMDFSS
31
01 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
1
02 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
2
03 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
3
04 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
4
05 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
5
06 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
6
07 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
7
32
08 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
8
09 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
9
10 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
10
11 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
11
12 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
12
13 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
13
14 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
14
33
15 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
15
16 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
16
17 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
17
18 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
18
19 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
19
20 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
20
21 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
21
34
22 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
22
23 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
23
24 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
24
25 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
25
26 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
26
27 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
27
28 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
28
35
29 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
29
30 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
30
31 August 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
31
September 2022
MDMDFSS
35
01 September 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
1
02 September 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
2
03 September 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
3
04 September 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
4
36
05 September 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
5
06 September 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
6
07 September 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
7
08 September 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
8
09 September 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
9
10 September 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
10
11 September 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
11
37
12 September 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
12
13 September 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
13
14 September 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
14
15 September 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
15
16 September 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
16
17 September 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
17
18 September 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
18
38
19 September 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
19
20 September 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
20
21 September 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
21
22 September 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
22
23 September 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
23
24 September 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
24
25 September 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
25
39
26 September 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
26
27 September 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
27
28 September 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
28
29 September 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
29
30 September 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
30
Oktober 2022
MDMDFSS
39
01 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
1
02 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
2
40
03 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
3
04 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
4
05 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
5
06 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
6
07 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
7
08 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
8
09 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
9
41
10 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
10
11 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
11
12 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
12
13 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
13
14 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
14
15 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
15
16 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
16
42
17 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
17
18 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
18
19 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
19
20 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
20
21 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
21
22 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
22
23 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
23
43
24 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
24
25 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
25
26 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
26
27 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
27
28 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
28
29 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
29
30 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
30
44
31 Oktober 2022EZ 69€ - 80€, DZ 55€ - 75€ p.P., Fewo ab 110€
31
November 2022
MDMDFSS
44
01 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
1
02 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
2
03 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
3
04 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
4
05 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
5
06 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
6
45
07 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
7
08 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
8
09 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
9
10 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
10
11 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
11
12 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
12
13 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
13
46
14 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
14
15 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
15
16 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
16
17 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
17
18 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
18
19 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
19
20 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
20
47
21 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
21
22 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
22
23 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
23
24 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
24
25 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
25
26 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
26
27 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
27
48
28 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
28
29 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
29
30 November 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
30
Dezember 2022
MDMDFSS
48
01 Dezember 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
1
02 Dezember 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
2
03 Dezember 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
3
04 Dezember 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
4
49
05 Dezember 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
5
06 Dezember 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
6
07 Dezember 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
7
08 Dezember 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
8
09 Dezember 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
9
10 Dezember 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
10
11 Dezember 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
11
50
12 Dezember 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
12
13 Dezember 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
13
14 Dezember 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
14
15 Dezember 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
15
16 Dezember 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
16
17 Dezember 2022EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
17
18 Dezember 2022geschlossen
18
51
19 Dezember 2022geschlossen
19
20 Dezember 2022geschlossen
20
21 Dezember 2022geschlossen
21
22 Dezember 2022geschlossen
22
23 Dezember 2022geschlossen
23
24 Dezember 2022geschlossen
24
25 Dezember 2022geschlossen
25
52
26 Dezember 2022geschlossen
26
27 Dezember 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
27
28 Dezember 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
28
29 Dezember 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
29
30 Dezember 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
30
31 Dezember 2022EZ 75€ - 85€, DZ 55€ - 80€ p.P., Fewo ab 115€
31
Januar 2023
MDMDFSS
52
01 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
1
01
02 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
2
03 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
3
04 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
4
05 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
5
06 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
6
07 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
7
08 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
8
02
09 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
9
10 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
10
11 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
11
12 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
12
13 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
13
14 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
14
15 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
15
03
16 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
16
17 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
17
18 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
18
19 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
19
20 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
20
21 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
21
22 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
22
04
23 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
23
24 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
24
25 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
25
26 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
26
27 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
27
28 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
28
29 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
29
05
30 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
30
31 Januar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
31
Februar 2023
MDMDFSS
05
01 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
1
02 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
2
03 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
3
04 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
4
05 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
5
06
06 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
6
07 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
7
08 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
8
09 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
9
10 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
10
11 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
11
12 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
12
07
13 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
13
14 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
14
15 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
15
16 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
16
17 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
17
18 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
18
19 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
19
08
20 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
20
21 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
21
22 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
22
23 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
23
24 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
24
25 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
25
26 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
26
09
27 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
27
28 Februar 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
28
März 2023
MDMDFSS
09
01 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
1
02 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
2
03 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
3
04 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
4
05 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
5
10
06 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
6
07 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
7
08 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
8
09 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
9
10 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
10
11 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
11
12 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
12
11
13 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
13
14 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
14
15 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
15
16 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
16
17 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
17
18 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
18
19 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
19
12
20 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
20
21 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
21
22 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
22
23 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
23
24 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
24
25 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
25
26 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
26
13
27 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
27
28 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
28
29 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
29
30 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
30
31 März 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
31
April 2023
MDMDFSS
13
01 April 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
1
02 April 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
2
14
03 April 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
3
04 April 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
4
05 April 2023EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€
5
6
7
8
9
15
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
17
24
25
26
27
28
29
30
Mai 2023
MDMDFSS
18
1
2
3
4
5
6
7
19
8
9
10
11
12
13
14
20
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
22
29
30
31
Juni 2023
MDMDFSS
22
1
2
3
4
23
5
6
7
8
9
10
11
24
12
13
14
15
16
17
18
25
19
20
21
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
Juli 2023
MDMDFSS
26
1
2
27
3
4
5
6
7
8
9
28
10
11
12
13
14
15
16
29
17
18
19
20
21
22
23
30
24
25
26
27
28
29
30
31
31

Preise & Zeiträume

Winterspezial (ab 3 Nächte)

02.01.2022 bis 08.04.2022 / 01.11.2022 bis 26.12.2022 / 01.01.2023 bis 06.04.2023

EZ ab 59€, DZ ab 44,50€ p.P., Fewo ab 70€

Vor- und Nachsaison

08.04.2022 bis 25.05.2022 / 29.05.2022 bis 03.06.2022 / 06.06.2022 bis 24.06.2022 11.09.2022 bis 01.11.2022

EZ 69€ – 80€, DZ 55€ – 75€ p.P., Fewo ab 110€

Hauptsaison

25.05.2022 bis 29.05.2022 / 03.06.2022 bis 06.06.2022 / 24.06.2022 bis 11.09.2022 / 26.12.2022 bis 01.01.2023

EZ 75€ – 85€, DZ 60€ – 80€ p.P., Fewo ab 120€

Silvester-Pauschal-Angebot

6 Übernachtungen

EZ ab 414€, DZ 330€ bis 450€  p.P., Fewo ab 660€

Die Preise für DZ / EZ verstehen sich pro Person / Nacht inklusive Frühstück.

Bei Buchungen von Ferienwohnung (gilt auch für das Silvester-Pauschal-Angebot). Preis pro Wohnung und Nacht (Frühstück zubuchbar), zzgl. Endreinigung (55,- Euro) und Nebenkosten (pro Person 17,- Euro).

Spezielle Angebote für Gruppen. Tagungen und Familienfeiern sind nach Absprache möglich.

Unser Hotel ist ein Nichtraucherhaus. Sollten Sie während Ihres Aufenthaltes im Zimmer oder in der Ferienwohnung rauchen, müssen wir Ihnen eine Reinigungspauschale von 80,- EUR berechnen.